Odoo și Docker

29/10/2021 Scris de 0 comentarii

Este ușor să extinzi Odoo. Și este și mai ușor odată ce proiectul tău folosește Docker.

După mai multe tentative eșuate în urma cărora reveneam la Vagrant + Virtual Box, acum am reușit să pun la punct proiectul local cu Docker. Și cel mai important lucru: păstrarea sesiunilor între restart-ul/recrearea containerului Python.

Dar, vorba lungă sărăcia omului. Mai jos sunt fișierele de configurare pentru orice proiect Odoo. Folosește două containere: python și postgres

version: '3.2'
services:
 python:
  build:
   context: ./docker/python
   dockerfile: Dockerfile
  depends_on:
   - postgres
  ports:
   - "8069:8069"
  volumes:
   - odoo-local-share:/root/.local/share/Odoo
 postgres:
  build:
   context: ./docker/postgres/
   dockerfile: Dockerfile
  environment:
   - POSTGRES_PASSWORD=odoo
   - POSTGRES_USER=odoo
   - POSTGRES_DB=dbname
  restart: unless-stopped       # run as a service
  ports:
   - "5432:5432"
  volumes:
   - postgres-vol:/var/lib/postgresql/data
   - /opt/proiect/initial-data/server.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/1-server.sql
  stop_signal: SIGINT

volumes:
 postgres-vol:
 odoo-local-share:

Dockerfile pentru Python

FROM python:3.6.9

RUN apt update
RUN apt upgrade -y
RUN apt install -y git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less python3-apt

COPY requirements.txt .
RUN pip3 install wheel
RUN pip3 install -r requirements.txt

EXPOSE 8069

Dockerfile pentru Postgres

FROM postgres:10
# add the 'postgres' admin role
USER postgres
EXPOSE 5432

Sunt convins că este loc pentru optimizări, dar asta o las pentru voi.